Składka za uczestnictwo w programie „Pierwszy Krok” 


Drużyna 2014 rocznik

Drużyna 2013 rocznik

Drużyna 2012 rocznik

Drużyna 2011 rocznik

Drużyna 2010 rocznik

Drużyna 2009 rocznik

Drużyna 2008 rocznik

Drużyna 2007 rocznik

Drużyna 2006 rocznik

Drużyna 2005 rocznik

Drużyna 2004 rocznik

Drużyna 2003 rocznik

Dane odbiorcy:
Miejski Klub Sportowy Znicz 05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko, grupa, miesiąc i rok”, np. „JAN KOWALSKI”,2003B, składka za 09.2022″.

Płatne do 10-tego każdego miesiąca.