"Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa.

Od lewej góra:

Od lewej dół:

Trener: Krzysztof Krajewski