Płatności na rzecz menadżerów

MKS Znicz Pruszków oświadcza, że w roku 2020 nie zawierał umów prowizyjnych z menadżerami piłkarskimi i nie pobierał od nich żadnych opłat.

Łączna kwota płatności na rzecz menedżerów piłkarskich za ostatni rok rachunkowy w naszym Klubie wynosi 0 złotych i 0 groszy.