Wysokość składek obowiązujących od 01.02.2021 r.

Składka za uczestnictwo w programie „Pierwszy Krok” 

Drużyna 2014 rocznik

Drużyna 2013 rocznik

Drużyna 2012 rocznik

Drużyna 2011 rocznik

Drużyna 2010 rocznik

Drużyna 2009 rocznik

Drużyna 2008 rocznik

Drużyna 2007 rocznik

Drużyna 2006 rocznik

Drużyna 2005 rocznik

Drużyna 2004 rocznik

Drużyna 2003 rocznik

Drużyna 2002 rocznik

Dane odbiorcy:
Miejski Klub Sportowy Znicz 05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

* nowe numery kont bankowych do wpłat składek – danego rocznika

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko, grupa, miesiąc i rok”, np. „JAN KOWALSKI”,2003B, składka za 09.2019″.

Płatne do 10-tego każdego miesiąca.

!!! W przypadku rodzeństwa – wpłaty na oddzielne konta, odpowiednie dla każdego rocznika !!!

Konta dotyczą roczników, w których trenuje zawodnik, np. zawodnik urodzony w 2001,
trenujący z rocznikiem 1999, wpłaca składkę na konto rocznika 1999.