Budżet obywatelki – GŁOSUJEMY!

Od dziś można głosować na projekty z budżetu obywatelskiego!

Kochani! Spieszymy do Was z prośbą o głosy na projekt, który zgłosił MKS Znicz Pruszków! Mając na uwadze Wasze zdrowie, sportową pasję i aktywnie spędzany czas na świeżym powietrzu, zgłosiliśmy projekt pod nazwą Plac Street Workout Znicz (Obszar III) – głosy oddajemy na stronie https://pruszkow.budzet-obywatelski.org

Zanim opowiemy o naszym projekcie i jego założeniach, to najpierw kilka słów o zasadach głosowania.

Jak głosować?
Od 15 do 24 lipca 2020 można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.  Zasady głosowania mieszkańców Pruszkowa na projekty są następujące:
1. Głosować można w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego;
2. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz;
3. Mieszkaniec oddaje głos w ten sposób, że dysponując łącznie 10 punktami w dowolnym podziale obdziela dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów na karcie do głosowania; w celu realizacji zasady równości i bezpośredniości głosowania mieszkaniec głosuje za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku głosowania na papierowej karcie do głosowania również podpis; wzór karty do głosowania, o której mowa w pkt. 4 można pobrać TUTAJ

Czym Street Workout zgłoszony przez nas Klub?

Pełen opis naszego projektu znajdziecie pod linkiem https://pruszkow.budzet-obywatelski.org/projekt/8386 – jego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w Pruszkowie oraz zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Aktywizacja wszystkich mieszkańców poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych do aktywności fizycznej. Powstała infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, aktywizację rodziców odprowadzających swoje dzieci na zajęcia do MOK, CKiS , MKS Znicz i innych instytucji kulturalno-oświatowo-sportowych, a także wzbogaci trening osób uprawiających bieganie na bieżni CKiS. Powstałe urządzenia dadzą możliwość organizacji warsztatów i szkoleń, a także organizacji zawodów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim (np.: Mistrzostwa Polski w „Street Workout”). Realizacja projektu przyczyni się do powiększenia możliwości realizacji zadań wychowania fizycznego pobliskich szkół, pozwoli na organizacje imprez charytatywnych i eventów miejskich dla dzieci i młodzieży z terenu Pruszkowa.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki. Wasz głos wybiera i decyduje!

Oddajcie głos na „Plac Street Workout Znicz”!

Dziękujemy!!!!

Dodaj komentarz