Struktura Treningu:

Wszystkie sesje treningowe Akademii Piłkarskiej MKS Znicz Pruszków mają wspólny program. Szkolenie dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym U-5 do U-13 jest realizowane zgodnie z wytycznymi Programu Szkolenia PZPN. Akademia Piłkarska MKS Znicz Pruszków w programie odznaczona jest złotą gwiazdką.

Metodologia Treningu:

1. Inspirowanie:
• Zawodnicy muszą rozwinąć motywację i chęć do wytrwałej pracy podczas treningów i w czasie wolnym od zajęć.
• Każda interakcja na linii zawodnik – trener jest okazją do rozwijania pasji do piłki nożnej.

2. Profesjonalny trening:
• Aby zawodnicy mogli nieustannie poprawiać swoje umiejętności, potrzebują dokładnych i precyzyjnych informacji, połączonych ze szczegółową i indywidualną oceną.
• Styl trenerski, dopasowany do każdego zawodnika pozwala na rozwinięcie całej drużyny podczas treningu, a przede wszystkim na kreowanie zawodników, którzy podejmują trafne, indywidualne decyzje na boisku.

3. Powtarzalność:
• Powtarzalny i dobrze przemyślany trening jest kluczem do nauki. Przekazywanie zawodnikom wiedzy musi być podparte dostarczaniem im realistycznych okazji do jak najczęstszego kontaktu z piłką.
• Zawodnicy muszą posiadać umiejętność prowadzenia intensywnej gry, która odzwierciedla realistyczne sytuacje meczowe.

4. Technika:
• Technika podań piłki
• Technika przyjęć piłki
• Technika prowadzenia piłki
• Technika strzału
• Technika gry głową
• Zwody, drybling
• Technika biegu
• Koordynacja

5. Umiejętność:
• Umiejętność zastosowania wybranej techniki w określonej sytuacji na boisku.

6. Taktyka indywidualna:
• Gra 1 vs 1 w obronie lub ataku.

7. Taktyka grupowa:
• Gra 2 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 3 i 4 vs 4 w obronie lub ataku.

8. Taktyka drużynowa:
• Gra co najmniej dwóch formacji lub całej drużyny w obronie lub ataku.